Umowa deweloperska - dokumenty

Dokumenty do umowy deweloperskiej | 539 356 009

W poniższym artykule wyjaśniamy, jakie dokumenty są obowiązkowe do umowy deweloperskiej.

Decyzja o kupnie mieszkania to ogromne wyzwanie dla każdego człowieka, którego skutki mogą wpływać na nas przez długie lata. Dlatego tak istotnym aspektem jest to, aby każdy potrzebny dokument został przez nas skrupulatnie zweryfikowany.

Dokumenty, które są obowiązkowe do każdej umowy deweloperskiej:

  • Odpis księgi wieczystej;
  • Podstawa nabycia;
  • Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej;
  • Zaświadczenie potwierdzające w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu;
  • Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta/Starosty udzielająca pozwolenia na budowę;
  • Prospekt informacyjny wraz z załącznikami: projektem umowy, rzutem projektowym, standardem wykończenia.

Czym jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska należy do grupy specyficznego rodzaju umowy i zawierana jest pomiędzy deweloperem a nabywcą przyszłej nieruchomości mieszkalnej. Umowa deweloperska zobowiązuje dewelopera za wynagrodzeniem do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę po zakończeniu inwestycji. Przed podpisaniem umowy nabywca ma możliwość zapoznania się z jej wzorem, prospektem informacyjnym oraz załącznikami do prospektu.

Informacje dotyczące przedmiotu umowy

Prospekt Informacyjny

Prospekt informacyjny to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powinniśmy uzyskać od dewelopera. Stanowi on bowiem integralną część umowy deweloperskiej. Co ważne, informacje zawarte w prospekcie informacyjnym w żaden sposób nie mogą wykluczać się z informacjami zawartymi w umowie deweloperskiej. Obowiązkiem dewelopera jest wręczenie nabywcy prospektu jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Udostępnienie prospektu jest zawsze bezpłatne. Prospekt informacyjny zawiera dane rejestrowe dewelopera, szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie deweloperskie oraz jego najbliższe otoczenie (np. informację o inwestycjach planowanych w promieniu 1 km od nieruchomości), posiadanie przez dewelopera pozwolenie na budowę, sposobu finansowania inwestycji, a także planowanego terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac budowlanych. Prospekt informacyjny zawiera zakres informacji, który jest z góry ustawowo określony. Co więcej, zaletą prospektu informacyjnego jest to, że sporządzony jest w sposób przejrzysty i zrozumiały. Warto zaznaczyć, iż prospekt informacyjny powinien być zaopatrzony w dwa dokumenty: rzut projektowy oraz standard wykończenia, o ile nie wynika to z samej treści prospektu informacyjnego.

Rzut projektowy lokalu oraz rzut przynależności

Należy do jednego z najważniejszych załączników do prospektu informacyjnego. W rzucie projektowym lokalu deweloper umieszcza plan kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. Co ważne, obowiązkiem dewelopera jest zamieszczenie w tym załączniku lokalizacji lokalu w budynku na wyodrębnionej kondygnacji, a także wnętrza nieruchomości z wyszczególnieniem pomieszczeń się składających. Ponadto, deweloper powinien także do umowy dołączyć rzuty przynależności. Rzuty powinny być precyzyjne. Z rzutu powinien wynikać metraż, usytuowanie oraz układ przynależności.

Standard wykończenia

Dokument, który powinien zostać załączony do prospektu informacyjnego lub wynikać z istoty jego treści. W tym załączniku powinny znaleźć się wyszczególnione informacje, tj. informacje dotyczące materiałów oraz urządzeń, które zostały zużyte, a także ich rodzaj i jakość.

Kwestie związane ze standardem wykończenia są bardzo ważneZakup mieszkania to trudna decyzja dla każdego z nas. Niejednokrotnie wiąże się to z przejrzeniem i podpisaniem wielu obarczonych treścią dokumentów. Dlatego tak istotne jest, aby nabywca przed podpisaniem umowy deweloperskiej zapoznał się z jej wzorem, prospektem informacyjnym oraz wszelkimi wyżej wskazanymi załącznikami.

W gruncie rzeczy to firma specjalizująca się w prawnych analizach dokumentów i umów na rynku nieruchomości. Pomagamy także przyszłym nabywcom mieszkań podpisać bezpieczną umowę deweloperską. Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie umowy deweloperskie oraz przedwstępnej skontaktuj się z nami pod numerem:  660370781.

2021-07-18 (aktualizacja: 2022-04-06)


autor posta Marianna Skała

Artykuł autorstwa

Marianna Skała


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 117 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika przy analizie umowy deweloperskiej?


Potrzebujesz odbioru technicznego? Zamów rozmowę