Formalności po odbiorze mieszkania

Odbiór mieszkania formalności po odbiorze - 539 356 009

Jakie są formalności, które musi dopełnić nabywca od chwili odbioru technicznego mieszkania? Na czym właściwie polega odbiór lokalu oraz jaka jest w nim rola nabywcy? Odpowiedź na pytania w artykule.

Kupno mieszkania od dewelopera nie ogranicza się wyłącznie do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przed notariuszem. W kwestii mieszkań rynku pierwotnego proces ten jest nieco bardziej skomplikowany a z pewnością – długotrwały. Składa on się z kilku etapów, gdzie jednym z nich jest właśnie odbiór techniczny lokalu, natomiast nie jest to ostania rzecz na drodze do kupna nowego mieszkania.

Odbiór techniczny lokalu mieszkalnego

Na podstawie zobowiązania, jakie zaciągnął zarówno deweloper jak i nabywca w chwili podpisania umowy deweloperskiej, po obu stronach umowy powstały stosowne obowiązki. Najbardziej oczywistym i głównym obowiązkiem leżącym po stronie nabywcy jest uiszczenie opłat tytułem ceny nabycia lokalu. Deweloper z kolei ma obowiązek przeprowadzenia w obecności nabywcy odbioru technicznego. Ustawa nie zakazuje w tym przypadku skorzystania z pomocy specjalistów w odbieraniu lokali tj. doświadczonych inżynierów lub inspektorów budowlanych. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności mieszkania z dokumentacją w postaci umowy deweloperskiej oraz jej załączników tj. prospektu informacyjnego, rzutów lokalu i standardu wykończenia, ale również z prawem i sztuką budowlaną.

Spękanie tynku

Protokół odbioru

Jedną z formalności nierozerwalnie związanych z odbiorem technicznym jest obowiązek sporządzenia protokołu odbioru (jeśli podczas odbioru nabywca otrzyma również klucze do mieszkania, wówczas będzie to protokół zdawczo-odbiorczy). Protokół ten ma na celu zapis z przebiegu odbioru, w szczególności zanotowanie uwag nabywcy oraz zauważonych wad i usterek. Od dnia podpisania protokołu bieg rozpoczyna:

  • 14-dniowy termin na uznanie/odmowę uznania wad lokalu przez dewelopera,

  • 30-dniowy termin na usunięcie uznanych wad lokalu, chyba, że istnieją przyczyny, dla których koniecznym jest wydłużenie terminu.

Umowa przyrzeczona

Umowa przenosząca własność stanowi umowę przyrzeczoną, którą zawiera się w formie aktu notarialnego po dokonanym odbiorze technicznym. Jest to kolejna czynność na drodze do kupna nowego mieszkania. Co do zasady, przepisy nie zabraniają przeprowadzenia odbioru technicznego w dniu zawarcia tejże umowy, jednakże z punktu widzenia nabywcy, korzystniejszym jest wcześniejszy odbiór, aby deweloper miał możliwość usunięcia wad jeszcze przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.

Formalności po zawarciu umowy przenoszącej własność

Od chwili zawarcia przed notariuszem umowy przenoszącej własność, powstaje kilka ostatnich formalności, których nabywca musi dopilnować. W przypadku finansowania inwestycji z środków pochodzących z kredytu hipotecznego, nabywca powinien dać się do sądu w celu wpisania hipoteki do księgi wieczystej lokalu. Inną rzeczą, o którą powinien zadbać nabywca jest zgłoszenie w urzędzie miasta lub gminy faktu nabycia mieszkania w związku z podatkiem od nieruchomości, a także zawarcie stosownych umów o media. Od tej chwili, nabywca może się cieszyć nowym lokum bez zmartwień.

2022-02-28 (aktualizacja: 2022-04-07)


autor posta Marianna Skała

Artykuł autorstwa

Marianna Skała


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 37 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego? Zarezerwuj odbiór