Przeniesienie własności nieruchomości - kiedy warto sporządzić umowę deweloperską

Umowa dewelopera- przeniesienie własności nieruchomości

W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy następuje moment przeniesienia własności nieruchomości.

Zakup mieszkania od dewelopera wiąże się z podpisaniem umowy deweloperskiej, która finalnie kończy się przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę. Poznaj ten proces bliżej!

Kiedy decydujemy się na zakup mieszkania od dewelopera, konieczne jest podpisanie umowy deweloperskiej w postaci aktu notarialnego. Umowa ta jest gwarantem, zarówno dla dewelopera, jak i dla kupującego nieruchomość.
Umowa deweloperska zobowiązuje obie strony:

  • Dewelopera do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę prawa do zakupionego mieszkania.
  •   Kupującego do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet zakupu mieszkania lub domu.

    Informacje związane z przedmiotem umowy deweloperskiej

Przeniesienie własności nieruchomości

Umowa deweloperska gwarantuje osobie kupującej prawo do roszczenia o to, aby po zakończeniu realizacji inwestycji deweloper przeniósł na nią własność, którą nabyła.
W świetle prawa osoba nabywająca staje się właścicielem dopiero po podpisaniu umowy sprzedaży, na podstawie której deweloper będzie mógł wyodrębnić własność kupionego lokalu mieszkalnego lub domu i wyodrębnić ją na niego.

Co zawiera umowa sprzedaży?

Dokument sporządzony w postaci aktu notarialnego powinien zawierać:

  • postanowienia świadczące o dopełnieniu uzgodnień zawartych pomiędzy kupującym mieszkanie lub dom oraz deweloperem,
  • opis stanu prawnego przedmiotu umowy.
  • opis dokumentów potrzebnych do ustanowienia własności lokalu,
  • rozliczenie kwot, które uiszczał kupujący na etapie budowy lokalu,
  • zasady korzystania z nieruchomości wspólnej.

Wyodrębnienie własności i co dalej?

Kiedy deweloper wyodrębni własność i przeniesie prawo własności, powstaje wspólnota mieszkaniowa.
Pierwsza osoba, której prawo zostało wyodrębnione, staje się członkiem wspólnoty. Deweloper jest zaś właścicielem pozostałych mieszkań do momentu przekazania ich nabywcom. Z każdym kolejnym przekazaniem lokalu udział dewelopera się zmniejsza. Kiedy ostatnie mieszkanie zostanie przekazane, deweloper przestaje być współwłaścicielem budynku i członkiem wspólnoty.

2022-04-05 (aktualizacja: 2022-04-06)


autor posta Marianna Skała

Artykuł autorstwa

Marianna Skała


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 25 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika od nieruchomości?


Potrzebujesz odbioru technicznego? Zamów rozmowę