Wzór umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska wzór | zadzwoń 539 356 009

W poniższym artykule wyjaśniamy, jak powinna wyglądać umowa deweloperska.

Decydujesz się na zakup mieszkania deweloperskiego, a przed tobą podpisanie umowy? Warto więc wiedzieć wcześniej, jak powinna być skonstruowana taka umowa.

Zakup mieszkania wiąże się z koniecznością podpisywania szeregu dokumentów. Najważniejszym z nich jest oczywiście sama umowa deweloperska. To ona stanowi dla kupujących pewnego rodzaju zwieńczenie ich starań. Zanim dojdzie do jej podpisania, często pojawia się jeszcze jeden rodzaj umowy – umowa rezerwacyjna. Finalnie najważniejszą jest jednak umowa deweloperska.

Czym jest umowa deweloperska?

Jest to nic innego, jak rodzaj umowy, na podstawie której obie strony zobowiązane są do:
•    deweloper do przeniesienia na nabywcę prawa do zakupionego mieszkania, zaraz po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego.
•    Kupujący do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet zakupu mieszkania za określoną wcześniej sumę.

Zapis w umowie deweloperskiej dotyczący przynależności

Co zawiera umowa deweloperska?

Zawartość umowy deweloperskiej określona została przez art. 22 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przed podpisaniem umowy kupujący nieruchomość powinien sprawdzić, czy umowa zawiera najważniejsze elementy:
•    Określenie stron umowy, miejsca i daty podpisania,
•    Cenę nieruchomości,
•    Informacje o nieruchomości, na której wykonuje się inwestycję,
•    Określenie znaczących cech nabywanego mieszkania lub domu,
•    Informacje o usytuowaniu lokalu w budynku,
•    Opis powierzchni, układu pomieszczeń,
•    Określenie sposobu pomiaru powierzchni lokalu,
•    Określenie zakresu i standardu prac wykończeniowych,
•    Numer pozwolenia na budowę wraz z oznaczeniem organu, który je wydał,
•    Termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
•    Wskazanie terminu przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości,
•    Wysokość  kosztów ponoszonych przez nabywcę oraz termin ich spłaty,
•    Informacje na temat rachunku powierniczego,
•    Wskazanie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej oraz warunków zwrotu wpłaconych środków,
•    Określenie wysokości odsetek i kar umownych,
•    Oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego,
•    Termin i sposób przekazania przez dewelopera informacji o odbiorze lokalu,
•    Zgody bankowe i zgody wierzycieli,
•    Zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia konkretnego lokalu i przeniesienia praw własności na nabywcę.Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 8 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego? Zarezerwuj odbiór!