Wzór umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska wzór | zadzwoń 539 356 009

W poniższym artykule wyjaśniamy, jak powinna wyglądać umowa deweloperska.

Decydujesz się na zakup mieszkania deweloperskiego, a przed tobą podpisanie umowy? Warto więc wiedzieć wcześniej, jak powinna być skonstruowana taka umowa.

Zakup mieszkania wiąże się z koniecznością podpisywania szeregu dokumentów. Najważniejszym z nich jest oczywiście sama umowa deweloperska. To ona stanowi dla kupujących pewnego rodzaju zwieńczenie ich starań. Zanim dojdzie do jej podpisania, często pojawia się jeszcze jeden rodzaj umowy – umowa rezerwacyjna. Finalnie najważniejszą jest jednak umowa deweloperska.

Czym jest umowa deweloperska?

Jest to nic innego, jak rodzaj umowy, na podstawie której obie strony zobowiązane są do:

 • Deweloper do przeniesienia na nabywcę prawa do zakupionego mieszkania, zaraz po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego.
 • Kupujący do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet zakupu mieszkania za określoną wcześniej sumę.

  Zapis w umowie deweloperskiej dotyczący przynależności

Co zawiera umowa deweloperska?

Zawartość umowy deweloperskiej określona została przez art. 22 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przed podpisaniem umowy kupujący nieruchomość powinien sprawdzić, czy umowa zawiera najważniejsze elementy:

 • określenie stron umowy, miejsca i daty podpisania,
 • cenę nieruchomości,
 • informacje o nieruchomości, na której wykonuje się inwestycję,
 • określenie znaczących cech nabywanego mieszkania lub domu,
 • informacje o usytuowaniu lokalu w budynku,
 • opis powierzchni, układu pomieszczeń,
 • określenie sposobu pomiaru powierzchni lokalu,
 • określenie zakresu i standardu prac wykończeniowych,
 • numer pozwolenia na budowę wraz z oznaczeniem organu, który je wydał,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
 • wskazanie terminu przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości,
 • wysokość  kosztów ponoszonych przez nabywcę oraz termin ich spłaty,
 • informacje na temat rachunku powierniczego,
 • wskazanie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej oraz warunków zwrotu wpłaconych środków,
 • określenie wysokości odsetek i kar umownych,
 • oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego,
 • termin i sposób przekazania przez dewelopera informacji o odbiorze lokalu,
 • zgody bankowe i zgody wierzycieli,
 • zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia konkretnego lokalu i przeniesienia praw własności na nabywcę.

2021-11-11 (aktualizacja: 2022-04-06)


autor posta Marianna Skała

Artykuł autorstwa

Marianna Skała


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 21 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika przy analizie umowy deweloperskiej?


Potrzebujesz odbioru technicznego? Zamów rozmowę