Czy warto podpisać umowę rezerwacyjną?

Umowa rezerwacyjna a umowa deweloperska | 539 356 009

W poniższym artykule wyjaśniamy, jakie są różnice między umową rezerwacyjną a umową deweloperską.

Kupno mieszkania deweloperskiego wiąże się z koniecznością podpisywania szeregu dokumentów. Najważniejszym z nich jest oczywiście umowa. Musisz jednak wiedzieć, że rozróżniamy jej dwa rodzaje. Poznaj każdy z nich i dowiedz się, czego dotyczą.
Jak nazwa wskazuje, umowa rezerwacyjna jest dla kupującego mieszkanie formą zabezpieczenia i gwarantuje, że mieszkanie, które chce kupić, nie zostanie sprzedane nikomu innemu. Umowa ta wiąże się jednak także z obowiązkami leżącymi po stronie kupującego.
Analogicznie do rynku wtórnego, gdzie przy zakupie mieszkania często pojawia się tzw. zaliczka na rzecz rezerwacji mieszkania, tak w przypadku mieszkania deweloperskiego, sprzedający najczęściej nakłada na kupującego konieczność wpłaty kwoty rezerwacyjnej. Kwota ta zaliczana jest na poczet ceny, jaką nabywający musi wpłacić za kupno całego mieszkanie.

Informacje dotyczące przedmiotu umowyNależy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z kupna mieszkania opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona przez dewelopera. Umowa rezerwacyjna jest więc zabezpieczeniem również dla jego strony w przypadku, gdyby ostatecznie nie doszło do finalizacji zakupu mieszkania.

Jak wygląda umowa rezerwacyjna?

Nie istnieją ścisłe wytyczne, według których powinna być skonstruowana umowa rezerwacyjna, nie została ona bowiem uregulowana w Kodeksie cywilnym. Obie strony mogą dowolnie kształtować prawa i obowiązki, które się w niej znajdą. To daje możliwość większej elastyczności, ale też powinno stać się powodem do wzmożonej czujności kupującego nieruchomość.
Zobowiązania, zawarte w umowie rezerwacyjnej, nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem. Sama umowa nie niesie za sobą konieczności zawierania w postaci aktu notarialnego.

Czym jest umowa deweloperska

Kiedy już kupujący mieszkanie jest ostatecznie zdecydowany na zakup mieszkania, można przejść do podpisania umowy deweloperskiej.
Jest to rodzaj umowy, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę prawa do zakupionego mieszkania, zaraz po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Kupujący zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet zakupu nieruchomości za określoną wcześniej sumę.
Umowa deweloperska nie jest umową, na mocy której przenoszona jest własność nieruchomości z dewelopera na nabywcę. Umowa deweloperska gwarantuje jednak osobie kupującej prawo do roszczenia o to, aby po zakończeniu realizacji inwestycji deweloper przeniósł na nią własność, którą nabyła.

2021-08-14 (aktualizacja: 2022-04-06)


autor posta Marianna Skała

Artykuł autorstwa

Marianna Skała


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 23 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika przy analizie umowy deweloperskiej?


Potrzebujesz odbioru technicznego? Zamów rozmowę